Μετά το πέρας των εις Αθήνας συνομιλιών Μακαρίου-Παπανδρέου, εξεδόθη κοινόν ανακοινωθέν...

Collection