Από την ενθουσιώδη υποδοχή την οποία ο Αθηναϊκός λαός επεφύλαξε εις τον νικητή του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου της Βοστώνης και αθλητή του Γ.Σ.Ο Στέλιον Κυριακίδην, 20.4.1946

Collection