Οδίππους: Μην είσαι γέρος μαζί κι΄ανόητος, να επιμένης χάριν της αλήθειας ν΄ανοίξω τον φάκελλο. Την σήμερον ημέραν δεν βγάζει κανείς τα μάτια του μόνος του.

Collection