Πρόεδρος Φόρντ:- «Συμμερίζομαι πλήρως την άποψιν του Δρος Κίσσιγκερ ότι δεν αποκλείεται, υπό ωρισμένας προϋποθέσεις, η στρατιωτική κατάληψις των πετρελαιοπηγών της Μέσης Ανατολής».

Collection