Από τα τελευταία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και χωροφυλακής εις Αθήνας και Θεσσαλονίκην.

Collection


Ο Παπανδρέου εφάρμοσε το σύστημα «ΔΩΡΕAΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Η αυλή επροχώρησε ακόμα περισσότερο. Πληρώνει τους μαθητάς.

Collection