Ττόφαλλος: Με το συμπάθκιον δηλαδή κύριε Παπανδρέου, αλλά πότε έννα κόψει την ποινήν του ο Φάκελλος της προδοσίας τζιαί να μπούν μέσα οι προδότες;

Collection


Δρ.Ττόφαλλος:-Δεν είναι βόας κύριοι,δεν είναι κροταλίας. Είναι ο Μαρκεζίνης που γαυγίζει συνήθως στην Βουλή των Ελλήνων,εναντίων του Μακαρίου.

Collection