Εορτάζεται την 21ην αντί την 23ην Απριλίου και είναι αυτός που αντί να φονεύση τον δράκο εφόνευσε την βασιλοπούλα. Δεν «εμαρτύρησε» αλλά θα «μαρτυρήση» μόλις ανοίξη ο φάκελλος της Κυπριακής προδοσίας.

Collection


Κύπριος της Αμερικής: Τζιαι μιάν τζιαι μιλάς για υποσχέσεις, σου θυμίζω ότι είμαι το Κυπριόπουλο που του υποσχέθηκες να ετοιμάσει τις βαλίτσες του για να πάει στην Κερύνεια.

Collection