Δέρβης: Τον Παρτασίδην τζιαί τον Χριστοδουλίδην γιατί έν τους έκαμες κ.Μαυρογένη, οξά τζιείνοι έν σύντροφοι;

Collection