Ττόφαλλος: -Εν σου φαίνεστε Στρατηγέ μου παράξενον να σιήζουν τον κόλον τους που την φωνήν για τα τσεχοσλοβακικά όπλα, τζιαί για τα ρωσσικά να μεν λαλούν τίποτε;

Collection


Παρ’όλον που η κατηγορία στηρίζεται εις τα καταθέσεις εξόχως αξιοπίστων μαρτύρων,ως ο στρατηγός Γρίβας και ο καταδικασθείς τελευταίως δια... «μαστρωπίαν» Λαλάκης, εντούτοις ο δεύτερος δεν εκλήθη υπό του δικαστηρίου ως μάρτυς.Η παρουσία του όμως είς τον...χώρον του δικαστηρίου(παρά την απουσία του)είναι κάτι περισσότερο από αισθητή

Collection


Δεδομένου ότι αντικειμενικός στόχος πιθανής τουρκικής εισβολής δεν θα είναι μόνον το Τρίκωμον (γενέτειρα του Διγενή) αλλά και το Κλωνάριν (γενέτειρα του Ττόφαλλου Κλωναρίτη), ο Ττόφαλλος εισηγείται- δια να μη πάθουμεν ότι έπαθαν οι φίλοι μας Αιγύπτιοι - να γίνουν συνδυασμένα γυμνάσια και εις τας νότιους περιοχάς της Κύπρου. Διότι το πιθανώτερον είανι οι Τούρκοι να πιάουν...πουκάτω τζαι νάρτουν πάνω.

Collection