Νίτσα Κυριακίδου, Αντριάνα Γεωργίου, Τούλλα Νικολαϊδου, Πορφήτου, Σιάντος, Κίνας, Ευαγόρας Φυλακτού

Collection


Αθλητικές Δόξες του Γ.Σ.Ο (απó αριστερά στα δεξιά, όρθιοι):(1) Αλέκος Ζήνων,
Παγκυπριονίκης 1910 (2) Ευαγόρας Καραγεωργιάδης, Παγκυπριονίκης 1912
(3) Μενέλαος Φραγκούδης, Παγκυπριονίκης 1909 (4) Ιωάννης Κολλακίδης
Παγκυπριονίκης 1908 (5) Γεώργιος Ζήνων, Πανελληνιο-αιγυπτιονίκης 1912
(6) Μιχάλης Φούρναρης, Παγκυπριονίκης 1909 (7) Μιχάλης Φυτός, Παγκυπριονίκης 1911 (8) Αριστείδης Ζήνων, Παγκυπριονίκης 1908.
(Καθισμένοι στις καρέκλες): (1) Φραγκουδής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, (πρόεδρος) και Κλ. Λανίτης, η πρώτη επιτροπεία του Γ.Σ.Ο από την ίδρυση της.
(Καθισμένοι): (1) Νικόλας Κουτσαδάκης, Παγκυπριονίκης 1908 (2) Σταύρος Ιωσήφ,
Πανελληνιο-αιγυπτιονίκης 1912 (3) Παύλος Συρίχας, Παγκυπριονίκης 1911 (4) Κώστας Συμεονίδης, Παγκυπριονίκης 1908 (5) Νικόλας Αμαξάρης ή Καπτάν, Παγκυπριονίκης 1908.

Collection