Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Collection: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι η παλαιότερη σύνθετη μηχανολογική διάταξη οδοντωτών τροχών γραναζιών) που έχει βρεθεί.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2