Ο Ανεμόμυλος Βασίλη Μηχανικού,ο οποίος κινούσε τούς Αλευρόμυλους. Είναι ο μοναδικός στην Κύπρο. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection


Μια γειτονιά των Λιμνιών (Το καφενείο/ παντοπωλείο του μ. Αντωνή Σιαλή (Ξύφτα) με τα σπίτια του Θεοδόση (Σάρζη) στα δεξιά). Στο καφενείο αυτό κατά την διάρκεια του Απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στεγαζόταν η ΟΧΕΝ Λιμνιών. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection


Το οίκημα των Λαϊκών οργανώσεων και το καφενείο του μ. Παναή Κουμή μαζί με τα γειτονικά σπίτια. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection


Σχολική χρονιά 1971-1972. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίζουν στην αυλή του σχολείου. Τα παιχνίδια αυτά κατασκευάστηκαν από εισφορές των απόδημων Λιμνιωτών . Επίσης βοήθησαν στην κατασκευή τους ο μ. Λεωνίδας και ο μ. Νίκος Χατζηλουκάς.

Collection


Το Παρθεναγωγείο Λιμνιών 1939-1940. Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Λιμνιών οι οποίες γεννήθηκαν το 1928.

Collection


Τα εγκαίνια του καινούργιου σχολείου των Λιμνιών με φόντο τον τότε Υπουργό Παιδείας Φρίξο Πετρίδη, Διδάσκαλοι και πλήθος κόσμου.

Collection