Αψίδα

Browse Items (18 total)

  • Collection: Προσφυγικό Σωματείο Λιμνιών "Νικόδημος Μυλωνάς"

Ο Ανεμόμυλος Βασίλη Μηχανικού,ο οποίος κινούσε τούς Αλευρόμυλους. Είναι ο μοναδικός στην Κύπρο. Φωτογραφία μετά το 1974.

Η πλατεία του οικήματος της Συνεργατικής των Λιμνιών. Φωτογραφία μετά το 1974.

Ο κεντρικός δρόμος από τα καφενεία προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Φωτογραφεία μετά το 1974.

Μια γειτονιά των Λιμνιών (Το καφενείο/ παντοπωλείο του μ. Αντωνή Σιαλή (Ξύφτα) με τα σπίτια του Θεοδόση (Σάρζη) στα δεξιά). Στο καφενείο…

Το οίκημα των Λαϊκών οργανώσεων και το καφενείο του μ. Παναή Κουμή μαζί με τα γειτονικά σπίτια. Φωτογραφία μετά το 1974.

Σχολική χρονιά 1971-1972. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίζουν στην αυλή του σχολείου. Τα παιχνίδια αυτά κατασκευάστηκαν από εισφορές των…

Το Παρθεναγωγείο Λιμνιών 1939-1940. Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Λιμνιών οι οποίες γεννήθηκαν το 1928.

Τα εγκαίνια του καινούργιου σχολείου των Λιμνιών με φόντο τον τότε Υπουργό Παιδείας Φρίξο Πετρίδη, Διδάσκαλοι και πλήθος κόσμου.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2