Αψίδα

Browse Items (2 total)

  • Collection: Κοινότητα Πάχνας

Φιλμάκι για το χωριό Πάχνα.
Βασιλική Κωνσταντίνου (Βίντεο - Μοντάζ)
Αφήγηση: Ελένη Χνάρη
Τραγούδι: Παραδοσιακό κυπριακό "Το γιασεμί" από…

Μια παραγωγή για την "Γιορτή του βοσκού" στην Πάχνα.
Βασιλική Κωνσταντίνου (Βίντεο - Μοντάζ)
Τραγούδι - Μουσική:
Εισαγωγή από την…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2