Αψίδα

Browse Items (75 total)

  • Collection: Συλλογή Μαρούλας Γιασεμίδου Κάτζη, Ιστορικές Φωτογραφίες Κοινότητας Κοιλανίου

Η Μαριού του Αθηνή, σύζυγος Στυλιονή Στυλιανίδη απο το Κοιλάνι.

Η Χρυστάλλα και ο σύζυγός της Ηλίας Τζιρπίνης Έρημος από το Κοιλάνι το 1960.

Η Μαριού της Σρραφίας με την Ελεγκού του Μηναχά από το Κοιλάνι. Πέθαναν τη δεκαετία του 1960.

Δόμνα Κλεάνθη Γιάννακα από το Κοιλάνι, σε ηλικία 35 ετών, 1923.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2