Κινηματογράφηση και επεξεργασία: Διομήδης Νικίτας και Γιάννης Σουκιούρογλου

Collection


Συντελεστές του έργου στην κάμερα και στην επεξεργασία Διομήδης Νικήτας.

Collection