Αψίδα

Browse Items (6 total)

  • Collection: Νίκος Κουρούσιης, ‘Οπτικοακουστικό υλικό

Κινηματογράφηση και επεξεργασία: Διομήδης Νικίτας και Γιάννης Σουκιούρογλου

Συντελεστές του έργου στην κάμερα και στην επεξεργασία Διομήδης Νικήτας.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2