Αψίδα

Browse Items (8 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Αναμνηστικό Λεύκωμα 1944-1994

Μεγάλοι Κοινοτικοί Ευεργέτες του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, Κλειώ Κ. Απεήτου και Κυριάκος Γ. Απεήτος.

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο παραδίδει στον Υπουργό Άμυνας κ. Χρ. Βενιαμίν συμβολικό ποσό χρημάτων για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.

Οι μαθητές του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού σε βήματα των παραδοσιακών μας χορών.

Οι μαθητές και μαθήτριες του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού που καταδικάστηκαν για παράνομη διαδήλωση. Ιούνιος 1956.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2