Αψίδα

Browse Items (102 total)

  • Collection: Δήμος Παραλιμνίου, Σύγχρονες Φωτογραφίες

Ο υποδηματοποιός Ξενής Κίργιας (από τους τελευταίους του επαγγέλματος) από το Παραλίμνι .

Είσοδος της οικίας του Γεωρκή Νικόλα Χατζηαντώνη (Πελαγία) από το Παραλίμνι .

Η λίμνη Παραλιμνίου γεμάτη από το νερό της βροχής. Αν η βροχή συνεχιζόταν, θα πλημμύριζε η κωμόπολη.

Από τις 60 χιλιάδες κοτόπουλα στο ορνιθοτροφείο Αρτυματά στο Παραλίμνι, σώθηκαν μόνο 4 χιλιάδες από την κακοκαιρία και το χαλάζι στις…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2