Η Κατερίνα Κουρούσιη από το Γέρι με τα παιδιά της Κύπρο, Αντώνη και Μάρω (Κάσαπου).

Collection