Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού. Στο ρόλο της Θεάς Αθηνάς διακρίνεται η Έλλη Κωνσταντινίδου.

Collection


Αναπαράσταση πομπής Παναθηναίων από τη γιορτή των Ανθεστηρίων με μαθήτριες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού.

Collection


Το Αγγλικό αεροπλονοφόρο "Eagle" σημαιοστόλιστον για την εορτή του Βασιλέως της Αιγύπτου στην Αλεξάνδρεια.

Collection