Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "Typing--Correspondence"

Ο συγκεκριμένος τύπος γραφομηχανής χρησιμοποιήθηκε για την δακτυλογράφηση εγγράφων και αλληλογραφίας στην Αστυνομία.Χρονολογείται…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2