Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "Simou (Paphos--Cyprus)--History"

Το ζεύγος Παναγιώτη και Χαραλαμπού Παπαγαπίου θερίζει στο χωριό Σίμου της Πάφου. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Παναγιώτης Παπαγαπίου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2