Αψίδα

Browse Items (37 total)

  • Subject is exactly "Κοινωνική ζωή και έθιμα"

Sitting list for a social dinner at the Windsor Castle. The dinner was given by The Queen and The Duke of Ediburgh, on the 14th April,1966 and among the guests were invited Mr. and Mrs Soteriades.

Ο γραμματέας των Κοινοπολιτειακών σχέσεων Mr Bottomley με τη σύζυγό του (Εργατική Κυβέρνηση στο Λονδίνο). Στη φωτογραφία διακρίνεται και ο…

Στη φωτογραφία διακρίνονται: Bebe de Jocelyne ,Αλίκη Αρχοντίδου και Μόνικα Σωτηριάδου σε φιλικό δείπνο στο Λονδίνο.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2