Αψίδα

Browse Items (3087 total)

  • Subject is exactly "Αγρός (Κύπρος)--Ιστορία"

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Απόφοιτοι Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονιά 1979-80. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι:…

Μεγάλοι Κοινοτικοί Ευεργέτες του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, Κλειώ Κ. Απεήτου και Κυριάκος Γ. Απεήτος.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2