Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "Αγροτική ζωή--Κύπρος--Σίμου"

Το ζεύγος Παναγιώτη και Χαραλαμπού Παπαγαπίου θερίζει στο χωριό Σίμου της Πάφου. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Παναγιώτης Παπαγαπίου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2