Η Μαρούλλα Συρίμη καταγόταν απο το χωριό Καραβάς.

Collection