Μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου στο ωδείον, Λεμεσός, μετά το 1974 από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Collection