Συνάντηση των τριών Εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων, Αντώνη Χατζηρούσου (Μαρωνίτες), Μπενίτο Μαντοβάννη (Λατίνοι) και Πέτρου Καλαϊτζιάν (Αρμένιοι) με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη και τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Μανώλη Χριστοφίδη.

Collection


Μηνιαία κοινοτική εφημερίδα Μαρωνιτών Κύπρου 'Κοινοτικό Βήμα'. Δεκέμβριος 2001-Ιανουάριος 2002. Αρ. Φυλ. 0012

Collection