Αψίδα

Browse Items (80 total)

  • Date is exactly "1995"

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονια 1995-1996.

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονια 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Κατάλογος καθηγητικού συλλόγου της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1994-1995.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2