Ττόφαλλος: Γιατρέ άδικα πασκίζεις να τον κάμεις να δεί. Νομίζω εν θέμαν γλώσσας. Τελευταία εγύρισεν το πολλά στα Τούρκικα τζιαί φοούμαι πως εξήχασεν τα Ελληνικά του.

Collection