Ο Ελληνικός Λαός: -Καλά. Εφ'όσον τα βόρεια σύνορα μας δεν απειλούνται γιατί σόνι και καλά να απειλούνται τα νότια σύνορα των βορείων γειτόνων μας;

Collection