Επί του παρόντος έννεν καραβοκύρην που χρειάζονται, αλλά διαιτητήν. Πάντως μεν χάννεσαι γιατί η ηγεσία του ΑΚΕΛ μπορεί να σε ξανακαλέσει για καραβοκύρην.

Collection