Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "1979

    "

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονιά 1979-80. Διευθυντής σχολείου: Σταύρος Ολύμπιος
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2