ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Όϊ πως αγαπώ λλιόττερον τον Καίσσαραν, αλλά επειδή αγαπώ πιο πολλά την Δημοκρατίαν, ασκόπα να κάμεις τες κοινοτικές εκλογές πριν με αναγκάσεις να γίνω άλλος Βρούτος.

Collection