Ττόφαλλος: Εσύ τον φάκελλον κρατείς τον κλειστόν, αλλά ο Κίσσιγκερ το Χαρτζηλλίκκιν διά το τους Τούρκους!

Collection