Ττόφαλλος: - Καταθέτω κύριε δικαστά ενωπίον σας ως τεκμήριον το εχειρίδιον του εγκλήματος με το οποίον ο δράστης απεπειράθη να αποτελειώση το θύμα του.

Collection