Γριστοδούλα: Οϊ Ττόφαλλε μου, άρκησεν νάκκον νάρτη ο...πελαργός, άμμα άδε μάσσιαλλα του ήντα μωρόν μας έφερεν...

Collection


Πρόεδρος Φόρντ:- «Συμμερίζομαι πλήρως την άποψιν του Δρος Κίσσιγκερ ότι δεν αποκλείεται, υπό ωρισμένας προϋποθέσεις, η στρατιωτική κατάληψις των πετρελαιοπηγών της Μέσης Ανατολής».

Collection