Η ΕΔΑ δεν εκλήθη στο συμβούλιο του στέμματος «διότι το κυπριακό κατ΄ανάγκην άπτεται των συμμαχικών σχέσεων προς τας οποίας η ΕΔΑ έχει διατυπώσει την αντίθεσιν της», ως εδήλωσεν ο πρωθυπουργός κύριος Παρασκευόπουλος.

Collection