Ττόφαλλος: -Εν σου φαίνεστε Στρατηγέ μου παράξενον να σιήζουν τον κόλον τους που την φωνήν για τα τσεχοσλοβακικά όπλα, τζιαί για τα ρωσσικά να μεν λαλούν τίποτε;

Collection