Ο Νεοφασισμός δικάζεται και σήμερα στο πρόσωπο του Τζόνσον για τα εγκλήματα του είς βάρος του Βιετναμικού λαού. (Σημ.«Σατιρικής»:Πολύ ορθά ο Άγγλος φιλόσοφος Ράσσελ στήνει την δική του πρίν από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο,γιατί μετά από έναν τρίτο παγκόσμιο θερμοπυρινικό πόλεμο δεν θα υπάρχουν ούτε κατηγορούμενοι ούτε δικαστές.Προσφορά στην επιβίωση του ανθρώπου εξηπακούει την καταδίκη του εγκλήματος πρίν από την ολοκλήρωση του

Collection


Παρ’όλον που η κατηγορία στηρίζεται εις τα καταθέσεις εξόχως αξιοπίστων μαρτύρων,ως ο στρατηγός Γρίβας και ο καταδικασθείς τελευταίως δια... «μαστρωπίαν» Λαλάκης, εντούτοις ο δεύτερος δεν εκλήθη υπό του δικαστηρίου ως μάρτυς.Η παρουσία του όμως είς τον...χώρον του δικαστηρίου(παρά την απουσία του)είναι κάτι περισσότερο από αισθητή

Collection