Μακάριος: Κύριε Στεφανόπουλε, μια και μας είπες «εωσφορικούς», πες τώρα και το «Ύπαγε οπίσω μου Σατανά» και μην στενοχωριέσαι...

Collection