Φωτογραφία από τις 13/08/1966 από το ξενοδοχείο Forest Park στις Πλάτρες.

Collection