Φωτογραφία από τις 13/08/1966 από το ξενοδοχείο Forest Park στις Πλάτρες.

Collection


Ττόφαλος: -Άδικα σκοτώνεις τους αδρώπους κύριε Τζόνσον τζιαί φοούμαι πως εν να μείνεις τζί εσού νηστικός...Είμαι κακόψητος λαλώ σας.

Collection