Το σκέδιον «Λάμνισε», που λαλούσιν, εν το ίδιον με την κατάστασιν πόχουμεν τωρά...Μόνον που οι Αμερικανοί εφάνησαν έξυπνοι τζι' αντί να μπούν οι ίδιοι μεσ' την μέσην εβάλαν τους φίλους τους τους Οπέδες... Έννεν για τούτον που οι παρακρατικοί τζι' οι Νατοϊκοι ελυσσιάσαν όσον τζι' ακούσαν πως ο Αρχιεπίσκοπος εν ν'αλλάξη σύστημαν τζι' εν να κάμη τζι' εκλοές;

Collection