Άρθρο της εφημερίδας "Ελευθερία": "Ανεχώρησεν εις Λονδίνον ο κ. Άντης Σωτηριάδης. Θα διεξαγάγη εις Αθήνας συνομιλίας επι θεμάτων αφορώντας την Κυπριακή Παροικίαν Λονδινού".

Collection