Άρθρο της εφημερίδας "Αλήθεια": Μετατίθεται οριστικώς ο εν Λονδίνω Πρεσβευτής κ. Άντης Σωτηριάδης, μεταβαίνει εις Βόννην ή εις Μόσχαν, 16 Νοεμβρίου 1964.

Collection