Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελεύθερος" :
"Νέα αισχρά συνωμοσία σιωπής του Αγγλικού τύπου", Κυριακή 30 Αυγούστου 1964.

Collection