"Η Παροικία αποκτά επι τέλους ηγεσίαν", Κυπρικαή Δημοκρατία, 28 Οκτωβρίου 1960. Άρθρο Ευστάθιου Κ. Ευσταθίου.

Collection


"Ο κ. Άντης Σωτηριάδης αφίκνειται σήμερον. Κύριον μέλημά του, η ρύθμησις των προβλημάτων των εν Αγγλία Κύπριων", Νέα Κυπριακή Δημοκρατία, 28 Οκτωβρίου 1960.

Collection