Επιστολή από Γιώργο Χατζηκώστα προς τον ήρωα της Ε.Ο.Κ..Α Άντη Σωτηριάδη, εκ μέρους του γραφείου των αρχιτέκτονων και πολιτικών μηχανικών, Κολακίδη, Οικονόμου και Χατζηκώστα.

Collection