Χειρόγραφη επιστολή σχετική με τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου για την δράση του Συμβουλίου το 1937,η οποία αναγνώσθηκε από την Πρόεδρο κ. Μαρία Γιαννικόγλου (1915-1939) σε Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Λυκείου.

Collection