Επιστολή για τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου από την Πρόεδρο κ. Μαρία Γιαννικόγλου (1915-1939) σε γενική συνέλευση για το έτος 1930.

Collection