Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "1850 δεκαετία"

Επίσημες Φορεσιές "Σάρκα"
Χρονολογία: 1850—1860
Κάτοχος : Δούλα Νικοδήμου—Κυριάκου Τούμπα
(Από την προγιαγιά της Μαρία…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2